Flere Ressourcer

Systemisk og narrativt institut for familieterapi. Terapeutuddannelse,kurser,uddannelse, supervision arbejder landsdækkende

 

Undervisning om/Uddannelse i:

Teori og metoder til brug i forebyggelsen og i indsatsen (også tværfaglig) overfor følgende.

Graviditetens muligheder

Efterfødselsreaktioner,fødselsdepression

Tilknytningsteorierne

Tilknytningsforstyrrelser,sårbare og sensitive børn og unge

Børn og unges udvikling

 Hvilke metoder virker bedst på hvem og hvornår

Styrkelse af nære relationer

Sårbare forældre og deres spædbørn(børn og unge)

Metoder i familiebehandling, og i institutioner der kan styrke børnene

Kommunikation -  muligheder og redskaber 

Korte forløb(efter aftale) i systemisk og narrativ teori og metode brugt netop i din praksis.

Uddannelsesforløb:

Undervisning og uddannelsesforløb(1-5 år) i Systemisk / Narrativ teori og metode / praksis. Også uddannelse hvor Maggie Carey( fra Adelaide Australien) indgår som underviser.

 

Undervisning også i:

Ledelse
Organisation
Tværfaglighed

 

Supervision / Coaching:

Supervision af grupper
Supervision af enkeltpersoner

Uddannelsessupervision til dig/jer der går på en uddannelse.(Individuel og gruppe.)

 

Rådgivning  / Udredning/Konsultation/Familiebehandling/Hjemmebesøg/Bisidderfunktion.

Tilbydes til grupper, familier og enkeltpersoner

 

Samtale / Terapi

Til enkeltpersoner
Til par og til familier
Til grupper
Børn og unge rådgivning

Familierådgivning/ Familiebehandling

Rideterapi. Se beskrivelse under kursustilbud.
 

Der arbejdes med ressourcer og mestring, istedet for fejl og mangler.
Vi arbejder med at finde din foretrukne livs - historie. På systemisk narrativ basis.
Kurser og foredrag også som bestillingsopgaver efter individuelt behov. Der er mulighed for kurser, konsultation og terapi på Mors, i Århus, i Ålborg og i Skagen. Mobil konsultation i hele landet. Jeg underviser i hele DK, hvorfor der er mulighed for hjemmebesøg hos dig. Ønskes der konsultation andre steder i landet, kan jeg kontaktes her.Mulighed også for tlf. konsultation og skype konsultation.

Forretningsbetingelser:

Hvis der møder flere deltagere op end det vi har aftalt i forvejen, afregnes dette med 600kr pr deltager pr kursusdag.

Afbud:

 Undervisning og supervision:

Ved afbud senere end 1½ mdr. før afregnes 10 % , senere end 1 mdr. afregnes 25 % af det samlede beløb. Ved afbud senere end 10 hverdage før afregnes 50 % af det samlede aftalte beløb. Ved afbud senere end 2 døgn før undervisnings - eller supervisions start, afregnes det fulde beløb som er aftalt.

Terapi og samtaler. Afbud senere end et døgn før afregnes det fulde beløb.

Tillæg for køretid og km hvis ydelsen foregår uden for min hjemadresse på Mors.

 Hvis jeg er syg tilbydes en anden aftale hurtigst muligt.