Flere Ressourcer

 

Ingen kurser efter august 2017 pga delefterløn. Se under kontakt.

Uddannelser og kurser afholdt i 2016 var:

Kurserne Systemiske og narrative metoder brugt i arbejdet med

enkeltpersoner, familier eller grupper samt i organisationer: Vi sætter igen i 2016 særlig fokus på deltagernes daglige arbejde, set i et systemisk og et narrativt perspektiv. Første modul 9 dage

Kursusdage 2016   Den  12,13,14 jan.  26,27,28 jan. samt  7, 8,9 marts.

Andet modul 4 dage Bindende tilmelding

23, 24maj. (Maggie Carey dagene) samt  2,3 juni

Datoer for efter sommerferien opdateres senere.

Dine ønsker til indholdet på kurset vil blive medtaget. Den nye viden skal kunne omsættes direkte i dit daglige arbejde, når du kommer hjem

• Undervisning/ opsummering af viden om teorierne og Ekstra øvelser.

Vi laver resume af og udvider øvelser i den narrative praksis:

• Hvordan sikrer vi, at vi kan magte den samtale vi indleder?

• Domæneteorien og kontekst begrebet: Hvordan sikrer vi, at familier/klienter og vi som professionelle er enige om, hvad vores samtale/indsats går ud på? Hvad for en slags samtale/indsats inviterer vi til? Hvornår kan en samtale blive reflekterende og forandrende, med fokus på ressourcer?

• Hvordan opnår vi, at familierne/klienterne/medarbejderne er ” kunder i vores butik?”

• Hvad har vi som professionelle med i rygsækken af viden, som vi kan bygge videre på?

 

 

Hvilke redskaber er særligt anvendelige i dette arbejde, hvis vi skal lytte/ dobbeltlytte til det, der bliver sagt?

• Hvordan hører vi det, der er fraværende men implicit i en samtale?

• Hvordan kan familier/klienter/medarbejderne blive ved med at være ekspert i deres eget liv?

• Hvordan får familier/ klienter/medarbejderen magten over problemerne?

• Hvordan arbejder vi narrativt med flere på en gang (f.eks. familien eller grupper)

• En særlig Optakt og forberedelse til Maggie Careys undervisning også med introduktion til begreber og talemåder. Sidste nye viden på området.

• Brugen af positionskort 1 og 2. Problemhistorien og den foretrukne historie. Brugen af eksternalisering, udforskningen af problemhistorien og den foretrukne historie.

• Brugen af absent – but – implicit. Det fraværende men implicitte, hvad er det problemet står i vejen for. Michael Whites kort som han ikke nåede at offentliggøre inden sin død. Traumer. Hvordan undgår vi at retraumatisere? hvilke veje er der at gå i arbejdet med klienten?

• Det at lede efter unikke hændelser, hændelser hvor problemet ikke havde og har magten.

• Den genforfattende samtale. Spørgsmål til Identitetens og Handlingens landskab.

 

 

• Remembering, de sociale relations historier. Brug af livscirkler, familiecirkler gruppe cirkler. Individuellekort, familiekort, gruppekort.

• Lisbeth Villumsen har suppleret de narrative metoder i sin praksis med brugen af nye begreber At vi som professionelle er ”ordtilbyder” (til de der ikke har træning i at bruge ord). At være ”ordafgrænser”, samt at bruge livscirklen, familiecirklen,organisationscirklen sammen med positionskortene. At tilbyde billeder. Familiekort. Disse begreber vil vi også gennemgå og omsætte til jeres praksis.

Få oversigt over de enkelte kursus dages indhold hos Liv via dialog.

 

Deltagerkreds

Professionelle ledere, medarbejdere, selvstændige der bruger samtalen som redskab i deres praksis, og som gerne vil have mere viden om og mere træning i narrativ teori og metode. Eller som uddannelse til terapeut.

 

Sted

Skibdalsvej 25

7990 Øster Assels     Mors

Pris: 1950kr pr dag(rabat ved betaling af de 9 dage samlet) (plus 8000kr for de 4 dage i maj og juni som er Maggie Carey kurset)(i alt 13 dage).

Også en samlet rabatpris ved betaling af hele årskurset(1500kr pr dag med et tillæg til Maggie Carey kurset)(samlet pris 30.000kr for 18 dage).

Kurserne kan tages enkeltvis efter aftale.

Undervisning:

Dagligt fra kl.09.00 til kl. ca 15.30 (maj dogkl. 09.00 til kl. 16.00).

Antal: ca. 10- 15 deltagere (Først til mølle princippet)

Yderligere oplysninger og bindende tilmelding til

Lisbeth Villumsen

post@livviadialog.dk

tlf. 21 90 58 68

Generel information om kurser.
Se hele beskrivelsen her.
 
 Tilbud til personer der arbejder med børn og unge
Tilbud om kursusdage, inspirationsdage, supervision samt foredrag, halve dage (9.15- 12) (13- 15.30) eller hele dage (9.15- 15.30) aftenforedrag kan aftales.
Kursus for jer der arbejder med familier, børn, unge eller voksne. Vagfri dato. Tilbud om kursus og undervisning i Systemiske/ Narrative * teorier og metoder, som kan omsættes direkte i din daglige praksis.
Se hele kursusbeskrivelsen her
 Kursus også på Mors: Narrative teorier og metoder, der kan omsættes direkte i din daglige praksis. Uddannelse til småbørnskonsulent eller narrativ terapeut. Uddannelsen kan sammensættes så den passer til din praksis.  Mange  Løbende kurser i graviditetens muligheder, narrativ teori og praksis, åbne supervisionsgrupper næste gang efterår 2013.Ring for yderligere info til Lisbeth  på 2190 5868
Kurset afholdes også på kundevalgt lokation: Narrative teorier og metoder, der kan omsættes direkte i din daglige praksis. Kurset arrangeres for jeres arbejdsplads på et selvvalgt tid og sted. 
Priser 2015 2016. Hele dage på Mors 13.000kr. Uden for Mors 17.000kr plus omkostninger( ved op til 20 deltagere. Derudover 600kr pr ekstra deltagene kursusdeltager). Men ring så finder vi en løsning der passer.  
  Læs hele kursusbeskrivelsen her
              
Tilbud om supervision til enkeltpersoner og grupper også under uddannelse. Sted: På min hjem adresse, eller i Skagen eller på selvvalgt location.Ring og aftalt nærmere. 
 
Tilbud om rideterapi - ved Lisbeth Villumsen
Rideterapi og samvær med heste
Rideterapi - se hele kurusbeskrivelsen her